top of page

תוכנית סיוע
למשרתי מילואים
בעלי עסקים קטנים

- שלב הגשת הבקשות הסתיים -

חיילי מילואים רבים, בניהם בעלי עסקים קטנים, נקראו לדגל החל מה 7 באוקטובר ונענו ללא היסוס. עסקים רבים נאלצו להשהות ואף לסגור את פעילותם. 

 

תוכנית עוטף לעסק - למילואים מעניקה מעטפת ליווי עסקי בשילוב מענק כספי על מנת לתמוך בתהליך החזרה לפעילות ושימור העסק. תוכנית הליווי ניתנת ע"י אנשי מקצוע מתנדבי "אחים לעסק" בתחומים שונים.

כולנו מגויסים למענכם!

אייקון של מיזם עוטף לעסק - למילואים בצבע ירוק חאקי

עסק קטן (עוסק פטור/עוסק מורשה/חברה) בבעלות חיילי מילואים, או עסק בבעלות בני הזוג עם מחזור שנתי של עד מיליון  2.5 מיליון ש"ח (מינימום מחזור שנתי של 60,000 ש"ח לפחות).
שירות המילואים חייב להיות בן 60 יום לפחות במסגרת 'חרבות ברזל'. 

מי זכאי לסיוע?

הסיוע כולל ליווי עסקי בשילוב מענק כספי לקידום העסק.

מה כולל הסיוע?

תוכנית אישית של ליווי וייעוץ עסקי, הניתנת בהתנדבות על ידי אנשי מקצוע מטעם תוכנית "אחים לעסק", לסיוע בהתאוששות העסק ובתכנון מושכל להמשך.

ליווי
עסקי

עד כ- 1% מהמחזור השנתי ועד 10,000  20,000 ש"ח ובהתאם לקריטריונים של התוכנית, הכוללות, בין היתר: מחזור העסק, מצב העסק, ומספר ימי המילואים.

מענק

מיזם עוטף לעסק למילואים הינו מיזם א-פוליטי ופרטי מקבלי המענקים ישמשו אך ורק למטרות המיזם ולא לשום מטרה אחרת

תוכניות נוספות שחשוב להכיר 

מגויסים למילואים | אתר צה"ל >

לוגו צה"ל מוזהב
bottom of page