top of page

תוכנית סיוע
למשרתי מילואים
בעלי עסקים קטנים

חיילי מילואים רבים, בניהם בעלי עסקים קטנים, נקראו לדגל החל מה 7 באוקטובר ונענו ללא היסוס. עסקים רבים נאלצו להשהות ואף לסגור את פעילותם. 

 

תוכנית עוטף לעסק - למילואים מעניקה מעטפת ליווי עסקי בשילוב מענק כספי על מנת לתמוך בתהליך החזרה לפעילות ושימור העסק. תוכנית הליווי ניתנת ע"י אנשי מקצוע מתנדבי "אחים לעסק" בתחומים שונים.

כולנו מגויסים למענכם!

עסק קטן בבעלות חיילי מילואים, או עסק בבעלות בני הזוג ואשר חיילי המילואים עובדים בו, עם מחזור שנתי בטווח של 200 אלף ש"ח עד מיליון ש"ח
ושירות מילואים של 60 יום לפחות במסגרת 'חרבות ברזל' ביחידה עם ייעוד קדמי.

מי זכאי לסיוע?

הסיוע כולל ליווי עסקי בשילוב מענק כספי לקידום העסק.

מה כולל הסיוע?

תוכנית אישית של ליווי וייעוץ עסקי, הניתנת בהתנדבות על ידי אנשי מקצוע מטעם תוכנית "אחים לעסק", לסיוע בהתאוששות העסק ובתכנון מושכל להמשך.

ליווי
עסקי

עד כ- 1% מהמחזור השנתי ועד 10,000 ש"ח ובהתאם לקריטריונים של התוכנית הכוללות, בין היתר: מחזור העסק, מצב העסק, מספר ימי המילואים, שירות במערך לוחם ביעוד קידמי , מצב אישי ומשפחתי ועוד. 

 

מענק

מיזם עוטף לעסק למילואים הינו מיזם א-פוליטי ופרטי מקבלי המענקים ישמשו אך ורק למטרות המיזם ולא לשום מטרה אחרת

שיתופי פעולה

הצטרפו אלינו לתמיכה בעסקים שנפגעו במלחמת חרבות ברזל

תרומה

חברות וגופים המעוניינים להצטרף ולתרום למיזם

   התרומה מוכרת למס ע"פ סעיף 46 בישראל וכן על פי סעיף 501(c) (3) בארה"ב.

תכניות נוספות שחשוב להכיר 

מגויסים למילואים | אתר צה"ל >

519px-Badge_of_the_Israeli_Defense_Forces_2022_version.svg.png
bottom of page